เรียนบัญชี

เรียนบัญชีเรียกเงินเดือนได้ตามต้องการ 10 งาน?

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

เรียนบัญชี

ปัจจุบัน นักบัญชีในตลาดภายในประเทศ มีมากพอสำหรับธุรกิจ เนื่องจากการเรียนบัญชี ไม่จำเป็นต้องประกอบ อาชีพที่รับทำบัญชีเสมอไป เพราะในปัจจุบัน การเรียนบัญชีหลักใหญ่ใจความสำคัญนั้น ต้องเรียนให้ครบจบหลักสูตรเพื่อให้ได้ลายเส้น “ลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีได้” เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาชีพตัวอย่าง เช่น

shutterstock 517045018

  • นักวางระบบบัญชี
  • รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท
  • ออกแบบโปรแกรมบัญชี
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี
  • นักบัญชีโรงงานผลิต
  • นักบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • นักบัญชีภาษีอากร
  • เปิดสำนักงานบัญชี
  • เป็นอาจารย์สอนตามมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันกวดวิชาต่างๆ เป็นต้น

ที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่เรียนบัญชีมาทั้งนั้น แต่ในปัจจุบันมี คนที่เรียนบัญชีอีกมากมายที่จบมาแล้ว ไม่ได้ประกอบอาชีพที่กล่าวมาเลย แต่ไปประกอบอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวมากกว่าการประกอบอาชีพที่จบตรง สาขาบัญชี

ประโยชน์ที่ไดรับจากการเรียนบัญชี

 • รู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ดำเนินการมากขึ้น เช่น รายรับมาจากไหน รายจ่ายมีอะไรบ้าง ภาษีที่เกี่ยวข้อง การนำต้นทุนต่างๆ มาใช้ในการลงบัญชีต้นทุน เป็นต้น
 • ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานบัญชี เช่น หากกิจการเปิดใหม่รายได้น้อย บิลน้อย อาจจะจ้าง สำนักงานบัญชี โดยไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชีประจำ ซึ่งต้นทุนในการจ้างงานถูกกว่าถ้าเทียบเป็นรายเดือน หรือบางครั้ง เจ้าของกิจการที่จบบัญชีมา มีความรู้ความสามารถ ก็สามารถลงชื่อผู้ทำ และหาเฉพาะผู้สอบ อย่างเดียวก็ได้
 • ป้องการการฉ้อโกงจากการจ้างงาน บางครั้งการคำนวณภาษี หรือ การจ่ายเงินเพื่อธุรกิจดำเนินต่อไปได้ อาจโดยฉ้อโกงจากผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือ จาก สำนักงานบัญชี หากผู้ประกอบการเรียนจบบัญชีก็จะสามารถตรวจสอบได้คราวๆ ว่า เงินที่จ่ายไป จะไปเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนไหน

เรียนบัญชีออนไลน์

shutterstock 688093252

ถ้าพูดอดีต ก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนหรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเรียนบัญชีออนไลน์ เป็นเรื่องไกลตัวมากและไม่สามารถศึกษาได้อย่างจริงจัง แต่ปัจจุบัน การเรียนบัญชีออนไลน์ สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น

  • คอร์สสอนออนไลน์ ความรู้ทางบัญชีต่างๆ
  • การเรียนภาษีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
  • สอนปิดงบการเงินประจำปี
  • การตรวจสอบเอกสาร หรือ ทดสอบความรู้ทางบัญชีออนไลน์ เป็นต้น

แต่การเรียนบัญชีแล้วสามรถจบมามีลายเส้นได้นั้น จำเป็นต้องจบตามหลักสูตรที่ สภาวิชาชีพกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถลงเรียนตามสถาบันกวดวิชาชีพ หรือผู้สอนอิสระได้ ทั้งนี้ คณะบัญชี หรือ บุคคลลากรที่สอนตามมหาลัยต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยมากน้อยเพียงใด เนื่อจากปัจจุบันปี 2020 การเรียนการสอนสามารถทำได้หลากหลายมากขึ้น เนื้อหาบทความ มาตรฐานการบัญชีต่างๆ หน่วยงานราชกาล ได้นำความรู้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน เพื่อนั่งฟังการบรรยายเนื้อหาอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย

เรียนบัญชีเบื้องต้น

การศึกษาความรู้ทางบัญชีเบื้องต้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไป อาจพูดถึงการเก็บบิลใบเสร็จ การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการเท่าที่จำเป็นต้องรู้

แต่!! คำว่า “บัญชีเบื้องต้น” สำหรับนักบัญชี คือวิชาที่จำเป็นต้องเรียนก่อน  บัญชีเบื้องต้นในวิชาชีพบัญชีนั้น ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลายส่วน โดยบางตำราอาจแยกเป็น 1.บัญชีเบื้องต้น 1 และ 2.บัญชีเบื้องต้น 2 เนื้อหาเหล่านี้มาคณะอาจารย์จากสถาบันต่างๆ เห็นสมควรว่าจำเป็นต้องศึกษาก่อนที่จะเรียนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม หากไม่เข้าใจและสอบไม่ผ่าน บัญชีเบื้องต้น อาจจะต้องพิจารณาตัวเองเพื่อย้ายสาขาวิชาชีพได้เลยทีเดี่ยว

เรียนบัญชีที่ไหนดี

หากต้องการศึกษาวิชาบัญชีเพื่อประกอบธุรกิจ หรือ แค่ต้องการทำความเข้าใจ ในปัจจุบันการเรียนการสอน วิชาบัญชี มีสถาบันต่างๆ ผู้สอนอิสระที่ จบบัญชี เปิดสอน อย่างแพร่หลาย แต่!! ถ้าต้องการเรียนบัญชีเพื่อจบมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้นั้น จำเป็นต้องเรียนให้จบครบตามหลักสูตร ตามที่สภาวิชาชีพกำหนดและเห็นชอบว่ามีความสามารถในการสอนให้จบมามีคุณภาพ และ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับอีกด้วย สามารถดูรายชื่อสถาบันที่สภารับรองได้ที่เว็บไซต์ของ สภาวิชาชีพบัญชี