เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 คือ กฎหมายแรงงานต่างด้าว ล่าสุด แรงงานต่างด้าว mou แรงงานต่างด้าว บัตรสีชมพู

บุคคลต่างด้าวตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 คือ

ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติหรือเราเรียกตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ว่า “บุคคลต่างด้าว ” บุคคลเหล่านี้ต้องการที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย โดยต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย บุคคลเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสัญชาติ เรามาดูกันว่าแบบไหนถึงเรียกว่าบุคคลต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

คำว่าบุคคลต่างด้าวได้สรุปสาระสำคัญใหญ่ๆไว้ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยในทุกๆ กรณี 

2. เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย  บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้าง 

  หุ้นส่วนจดทะเบียน

3. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศไทย แต่ มีลีกษณะ ดังนี้

3.1 มีการถือหุ้นด้วยบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย หรือลงทุนในกิจการ เกินครึ่งหนึ่งของ บริษัท หรือ บริษัท

มหาชน

3.2 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มีบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย เป็นผู้จัดการ

หลักๆ แล้วก็จะมีดังที่กล่าวมา  การที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยได้นั้น ปัจจุบันหลายๆคนยังสงสัยว่าสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในประเทศไทยได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่จะต้องผ่านการพิจารณาหลากหลายขั้นตอน และยุ่งยากมากกว่าที่คนไทยเองจะจดจัดตั้งบริษัทขึ้นเองภายในประเทศไทย  เพราะทางหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพิจารณาหลากหลายด้าน หลากหลายมิติ ทุกๆมิติ ที่มีผลต่อประเทศ พิจารณาทั้งผลดี ผลเสีย ที่มีผลประทบนั้นเอง

* อีก 1 กรณี ที่สำคัญ คือ หากเป็นบริษัท มหาชนจำกัด ที่มีการขายหุ้นเปลี่ยนหุ้นเปลี่ยนมือหลากหลาย

 แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า บริษัทมหาชนจำกัดนั้นเป็นบริษัทต่างด้าว?

ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ได้กำหนดไว้ว่า การที่บริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการออกใบหุ้น หากเป็นการออกใบหุ้นปกติ แล้วมีการออกใบหุ้นชนิด “ ออกให้แก่ผู้ถือ ” ให้ถือว่า เป็นบริษัทของคนต่างด้าวนั้นเอง

คนต่างด้าวต้องการประกอบธุรกิจในไทย การขอ ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั