เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กิจการที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับต่างประเทศมักจะมีปัญกาของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศกรมสรรพากรจึงมีประกาศห้มีเครื่องมือทางการเงินในการปัองกันความเสี่ยงในการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-คู่สัญญาอีกฝ่ายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
-การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเกิดจากความต้องการประกันความเสี่ยงในมูลหนี้ หรือมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระภายหน้า
-กรณีที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนหลายสัญญา ต้องนำสัญญาดังกล่าวทุกสัญญามาบันทึกบัญชีด้วย 
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึ หากผู้ยื่นคำขอแจ้งลืมรหัสผ่าน (Password)