การแจ้งการพัฒนาความรู้ต้องทำอย่างไร?

 ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอินเทอร์เน็ตใน www.dbd.go.th ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน ซึ่งได้แก่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม ของปีถัดไปนั่นเอง

ที่มา th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/audit51.htm 

แก้อาการปวดหลังด้วย 6 ท่าโยคะ (ตอนที่2) การเสียภาษี บ.ขนส่ง บันทึกบัญชีอย่างไรคะ