จดทะเบียนตอนแรกเป็นหจก.รับตกแต่ง รับงานอื่นได้ไหม

จดทะเบียนตอนแรกเป็นหจก.รับตกแต่ง รับเหมา ค่ะ แต่อยากขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ
ตอบ: ต้องจดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมค่ะ ติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ wanwan012
บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใ การตลาดแบบป่าล้อมเมือง