ลงบันทึกค่าคชจ.ผ่านบัตรเครดิตยังไงดี ถ้าเป็นชื่อกรรมการ

ลงบันทึกค่าคชจ.ผ่านบัตรเครดิตยังไงดี ถ้าเป็นชื่อกรรมการ แต่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ wanwan037
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตั บึงกระจับ