เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ขายทรัพย์สิน

 ขายทรัพย์สิน
เมื่อนิติบุคคลพบว่าทรัพย์สินที่ซื้อมาใช้ในกิจการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา บางกิจการอาจจะต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกไป ซึ่งจะต้องมีภาระภาษีเกิดขึ้น ดังนี้
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อมีกำไรจากการขายทรัพย์สินนั่น ย่อมถือว่าเป็นรายได้ของกิจการที่จะต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้ประกอบการที่ขายทรัพย์สินได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามกฏหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ทั้งนั้น การขายทรัพย์สินกิจการจะต้องเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าประสงค์ที่ตจะไม่เสียภาษีเลยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แนวทางนั้นก็คือ การนำไปทำลายซึ่งต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานรับทราบว่าได้ทำลายจริงๆก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย
                                                                                                                                ขายทรัพย์สิน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ่ายเงินเดือน แล