เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

แพทย์ทำงานในโรงพยาบาล ได้รับเงินเดือนเป็นประจำจากโรงพยาบาล และมีรายได้พิเศษจากการตรวจรักษาคนไข้ เป็นรายครั้งในช่วงนอกเวลาทำงานปกติ โดยโรงพยาบาลเป็นผู้เรียกเก็บและจ่ายให้แพทย์ทั้งหมด ถือเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

          เงินเดือนและค่ารักษาเป็นรายครั้งที่โรงพยาบาลเป็นผู้เรียกเก็บและจ่ายให้แพทย์ทั้งหมด ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
การเขียนใบเสร็จค่าขนส่งภาษาอังกฤษ แผ่นดินไหว 8 ริกเตอร์ ที่หมู่เกาะโซโลมอน