เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้เช่าอาคารอายุการเช่า 30 ปี โดยได้รับเงินก้อนค่าเช่า จะต้องคำนวณเสียภาษีอย่างไร

          ให้นำเงินได้ที่ได้รับมาคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่า หรือจะนำรายได้นั้นเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาก็ได้ ตามข้อ 2(1)(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541
วิธีดูแลเนินอก บิดาหรือมารดาฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ประ