งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet

งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet ต้องเข้าเล่มไหม wanwan024
ตอบ: งบการเงินต้องเข้าเล่มค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012
การออมเงินกระป๋องเบียร์กับน้ำอัดลมที่สุด เลือกทานของทอดอย่างไร ให้ส่งผลเสียต่อสุข