ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว

ปิดงบการเงินปี 2555 ไปแล้ว แต่ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 55 จะต้องทำอย่างไรค่ะ
ตอบ: ปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ยื่นงบการเงินหรือยังค่ะ ถ้ายื่นแล้วต้องปรับปรุงงบการเงินค่ะ แต่ถ้ายอดค่าใช้จ่ายนั้นไม่สูงก็ไม่ควรที่จะปรับปรุงงบการเงินค่ะ
ตอบ: [b][center] +++++ wanwan004 +++++ [/center] จะต้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดคะ เมื่อลืมลงค่าใช้จ่ายปี 2555 จะทำให้ค่าใช้จ่ายปี 2555 น้อยไป และส่งผลให้กำไรสะสมของปี 2555 สูงไป เมื่อพบข้อผิดพลาดในปี 2556 ก็ต้องแก้ไขที่กำไรสะสมคะจะต้องลดกำไรสะสมลงไป แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนถึงปี 2557 ก็ไม่ต้องแก้ไขคะ เพราะตัวเลขทางบัญชีจะชดเชยกัน เพราะกำไรสะสมของต้นปี 2556 จะสูงไป และกำไรขาดทุนของปี 2556 จะต่ำไป จึงทำให้กำไรสะสมปลายปี 2556 ชดเชยกันพอดี (ถ้าผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะ) wanwan029
ฟักทอง กับการ ลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพ ทำอย่างไรถึง Capture ภาพหน้าจอบน Nexus 6