เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเมนท์และมีรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การให้เช่าอพาร์ทเมนท์ ถือเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร           การให้บริการสาธารณูปโภคถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 และ มาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.90/2542ฯ  
บริษัทมีรายจ่ายค่าเช่า ซึ่งเช่าเพื่อเก็บ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษี