เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ข้อตกลงยอมรับอาเซียน

 ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามกำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพของอาเซียนได้อย่างเสรี จนถึงปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมและกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมแล้วใน 7 สาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชีและนักสำรวจ ซึ่งอาเซียนเปิดให้แรงงานฝีมือที่ต้องการมาบริการในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถจดทะเบียนหรือขอรับอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของประเทศนั้นๆและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงกัน
 
                                                                                                               ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน

พนักงานได้รับรางวัลให้เดินทางไปเที่ยวต่า อะไรคือวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดท