เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สหกรณ์มีสวัสดิการให้แก่พนักงานลูกจ้างกู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด ดอกเบี้ยจากการให้พนักงานลูกจ้างกู้ยืมเงินดังกล่าวต้องนำมาเป็นฐานในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

           กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อสหกรณ์ให้พนักงานกู้ยืมเงิน รายรับดอกเบี้ยรับต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร   
บริษัทรับเปิดสอนทางอินเทอร์เน็ต (IT) ค่า บุคคลธรรมดาประกอบกิจการท่องเที่ยว เจ้าขอ