เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ได้รับเงินบำนาญยังคงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ยังคงถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นเงินได้ดังกล่าวใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา​
หยุดทำร้ายกันสักที เงินบำนาญตกทอดต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได