เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบ อ.ส.4ข แต่ได้นำแบบ อ.ส.4ก มาใช้ โดยยื่นแบบในกำหนดเวลา จะถือว่าได้ยื่นแบบครบถ้วนแล้วหรือไม่ และถ้าเป็นการยื่นผิดประเภทต้องแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไร และต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับหรือไม่

          กรณียื่นขอชำระอากรเป็นตัวเงินโดยใช้แบบผิดประเภท ถือว่ายื่นแบบเสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกำหนด แต่สามารถขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขอใช้แบบที่ยื่นไว้ผิดเป็นแบบที่เสียอากรไว้ถูกต้อง
สามีตายระหว่างปีภาษี ภริยาสามารถหักลดหย่ ยื่นภาษีถูกต้อง แต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษี