บริษัทสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่และต้องใช้เอกสารอะไร

          หากเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยตรงเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้หลักฐานการใช้บัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษี ซึ่งผู้ขายสินค้าต้องออกให้เมื่อความรับผิดเกิดขึ้น ตามข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)
มีบุตร 4 คน เกิดหลัง พ.ศ.2522 คนแรกเสียช วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย