การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

[size=18pt][i]บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต นาน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ [/i] [/size]

wanwan019
ตอบ: [b]สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้คะ ถ้าทางบริษัทมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนสวัสดิการพนักงานคะ wanwan028[/b]
ออกใบลดหนี้ยอดเงินลดถูกต้องแต่การแสดงยอด บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยสั่งสิน