เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บิดาหรือมารดาพิการ อายุเกิน 60 ปี และไม่มีเงินได้ เสียชีวิตระหว่างปีภาษี 2552 โดยบุตรมีเงินได้เป็นผู้เลี้ยงดูในบัตรประจำตัวคนพิการ บุตรสามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ สำหรับปีภาษี 2552 ได้หรือไม่

          การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ให้หักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ดังนั้น กรณีบุตรมีเงินได้เป็นผู้เลี้ยงดูและมีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการ บิดาหรือมารดาซึ่งพิการอายุเกิน 60 ปี และไม่มีเงินได้ที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี   บุตรสามารถหักลดหย่อนสำหรับปีภาษี 2552 ได้  ดังนี้           1. ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา จำนวนคนละ 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)           2  ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและคนทุพพลภาพได้ จำนวนคนละ 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 184) และ (ฉบับที่ 193) และ (ฉบับที่ 242)  
คุณประโยชน์ที่มากล้นของใบบัวบก เมื่อคุณร ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า