เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

อากรแสตมป์คืออะไร

          แสตมป์ หมายความว่า แสตมป์ปิดทับหรือแสตมป์ดุนบนกระดาษ แสตมป์ดุนบนกระดาษให้หมายความรวมถึงแสตมป์พิมพ์ทับบนกระดาษด้วย ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร           อากรแสตมป์ เป็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งเก็บจากการทำตราสารตามประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยมีวิธีการเสียอากรแยกออกได้เป็น 3 วิธี             1. แสตมป์ปิดทับ           2. แสตมป์ดุน           3. ชำระเป็นตัวเงิน                 
5 เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผิวสวย เอกสารที่ต้องได้รับเมื่อเลิกบริษัท