เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมีนาคม นำยอดเครดิตภาษีมาใช้ในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เดือนภาษีกุมภาพันธ์ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีภุมภาพันธ์ภายหลังจากยื่นแบบ ภ.พ.30 ของเดือนภาษีมีนาคมแล้ว กรณีนี้เดือนภาษีกุมภาพันธ์ จะขอคืนภาษีเป็นเครดิตได้หรือไม่ และเดือนภาษีมีนาคมมีสิทธินำยอดเครดิตภาษียกมาใช้ในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์เกินกำหนดเวลา สามารถนำภาษีที่ชำระเกินมาขอเครดิตได้ ตามมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 242) พ.ศ.2534 สำหรับเดือนมีนาคมก็สามารถนำเครดิตยกมามาใช้เครดิตภาษีได้ หากไม่นำเครดิตยกมามาใช้ก็สามารถยื่นคำร้องขอคืนเป็นเงินสดได้​
ยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมีนาคม นำยอดเครดิตภาษีมาใช้ในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เดือนภาษีกุมภาพันธ์ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีภุมภาพันธ์ภายหลังจากยื่นแบบ ภ.พ.30 ของเดือนภาษีมีนาคมแล้ว กรณีนี้เดือนภาษีกุมภาพันธ์ จะขอคืนภาษีเป็นเครดิตได้หรือไม่ และเดือนภาษีมีนาคมมีสิทธินำยอดเครดิตภาษียกมาใช้ในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อม ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25%