ความเหมือนที่แตกต่างของระบบโปรแกรมบัญชี

++++ ความเหมือนที่แตกต่างของระบบโปรแกรมบัญชี ++++ - ใช้หลักการในทางบัญชีเดียวกัน - ใช้หลักการในด้านภาษีเดียวกัน - ขั้นตอนในการทำงานมีลักษณะเดียวกัน - ความแตกต่างคุณภาพของซอฟท์แวร์ที่แตกต่างกัน - ความยากง่ายในการงานทีแตกต่างกัน - ความยืดหยุ่นในการใช้งานที่แตกต่างกัน - ความสมบูรณ์ของโปรแกรมที่แตกต่างกัน - ความถูกต้องของโปรแกรมที่แตกต่างกัน - ความรวดเร็วของโปรแกรมที่แตกต่างกัน - เสถียรภาพในการใช้งานของโปรแกรมที่แตกต่างกัน - แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมที่แตกต่างกัน - ความต่อเนื่องในการพัฒนาที่แตกต่างกัน - การแนะนำและการอบรมการใช้งานที่แตกต่างกัน - การบริการหลังการขายที่แตกต่างกัน - ความใส่ใจในการบริการลูกค้าที่แตกต่างกัน - การแก้ปัญหาของลูกค้าที่แตกต่างกัน - ทีมงานขาย,ทีมบริการหลังการขาย,ทีมพัฒนาและทีมบริหารการจัดการที่แตกต่างกัน
บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการขายคอนโด แต่มี บริษัทให้แพ็กเกจทัวร์ (Package tour) แก่