ค่าถมที่ดินก่อนการก่อสร้าง มีภาษีตัวใดมาเกี่ยวข้องบ้าง

ค่าถมที่ดินก่อนการก่อสร้าง มีภาษีตัวใดมาเกี่ยวข้องบ้าง wanwan037
ตอบ: wanwan034 wanwan036 wanwan037 wanwan038
ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดีย เงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า