รูปแบบงบการเงินในแต่ละปีเหมือนกันไหมค่ะ

ปิดงบการเงิน ปี 2552 ค่ะ แต่ปิดช้าปิดในปี 2555ค่ะ ไม่ทราบว่ารูปแบบงบการเงินจะต้องใช้แบบของปีไหนค่ะ wanwan025
ตอบ: ใช้รูปแบบของ ปี 2555 ค่ะ ตามมาตรฐานบัญชีปี 2555 เลยค่ะ wanwan028
การตัดเป็นหนี้สูญ บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่