บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ wanwan028
ตอบ: กิจการที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภามูล่คาเพิ่ม ไม่มีสิทธิออกเอกสารใบกำกับภาษีค่ะ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
วิธีดูแลพื้นไม้ปาร์เก้ บริษัทส่งสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งอ