เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่า

          1. ห้างชำระค่าเช่ารถยนต์ที่มีรายการจดทะเบียนเป็นประเภทรถตู้นั่ง 4 ตอน จำนวนที่นั่ง 11 คน ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ห้างมีสิทธินำค่าเช่ามาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ทั้งจำนวนไม่ต้องห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 315) พ.ศ.2540 และมีสิทธินำภาษีซื้อจากค่าประกันและค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/ 3 และ มาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ห้างใช้สิทธิซื้อรถยนต์จากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง ถือว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของห้างๆ ต้องนำมูลค่าราคาที่ซื้อรถยนต์โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะที่ครบกำหนดเวลาเช่ามาเป็นต้นทุนทรัพย์สินเพื่อนำมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ​
การบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอ วิธีดูแลพื้นไม้ปาร์เก้