เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หลักทรัพย์ DBF บริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่ไม่ได้เป็นองค์การสาธารณกุศล จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

       กรณีบริษัทบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิที่ยังไม่ได้รับการประกาศให้เป็นเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทไม่มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะมิใช่การบริจาค เงินเพื่อการกุศลสาธารณะ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
สำนักงานบัญชี บุรีรัมย์ หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่าย