เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือนของพนักงาน โดยหักไว้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งพนักงานมีเงินเดือนๆ ละประมาณ 40,000 บาท บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่าย ต่อไปอีกหรือไม่ เนื่องจากหักไว้แล้วมีจำนวนมาก

          ถ้ามีเงินเดือนถึงเกณฑ์ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้ ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งสามารถดูวิธีคำนวณได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ
การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน วิธีปัญหาขาหนีบดำ ทำให้สาว ๆ เพิ่มความมั