บุคคลธรรมดาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเ บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิทันตนว