บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับโอนสิทธิในการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจการจากบริษัท ก จำกัด และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อมาบริษัทแบ่งขายที่ดินบางส่วน ถามว่าขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          การโอนสิทธิดังกล่าวเป็นการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง ตามมาตรา 77/1(8)(9) แห่งประมวลรัษฎากร หากที่ดินดังกล่าวใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นสามารถนำมาใช้ได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัทผู้กู้ทำประกันชีวิตกรรมการเพื่อคุ้ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ไม่ได้รั