ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ไดปิดงบต้องทำอย่างไร wanwan010
ตอบ: ต้องปิดงบการเงินด้วยค่ะ wanwan038 wanwan038
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะม บริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ใช