เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ปิดอากรแสตมป์หรือเสียอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรแสตมป์ในสัญญาแล้ว หากทราบภายหลังว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีภาระต้องเสียค่าอากรแสตมป์หรือชำระอากรเป็นตัวเงินสามารถขอเงินคืนจากกรมสรรพากรได้หรือไม่ มีกำหนดเวลาในการขอคืนหรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร

          เป็นการเสียอากรโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
วิธีการ Block สายเรียกเข้าที่ไม่ต้องการร เทคนิคขับรถท่องเที่ยวให้ปลอดภัย