เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทส่งเสริมการขายเป็นการทั่วไปโดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ ค่าโอน ค่าย้าย ค่าบริการเลขหมาย หรือค่าบริการอื่น ๆ ต้องนำมูลค่าของค่าบริการดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีหรือไม่

          กรณีบริษัทยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าบริการบางส่วนหรือให้ส่วนลดในขณะขายสินค้าหรือให้บริการเป็นการทั่วไป ค่าบริการที่ยกเว้นไม่เรียกเก็บบางส่วนหรือส่วนลดค่าบริการนี้ไม่ถือเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการโทรศัพท์ ตามมาตรา 79(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องจัดทำใบกำกับภาษีซึ่งระบุส่วนลดดังกล่าวไว้ให้เห็นชัดแจ้งใน ใบกำกับภาษีและคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการหลังจากหักส่วนลดดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 79(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ปรึกษาเรื่องการขายที่ดินของบริษัท ยื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ต แสดงภาษีข