การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ ต้องบันทึกอย่างไร

การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนตื ต้องบันทึกอย่างไร wanwan007
ตอบ: wanwan037 wanwan038
สมาคม มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ