เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลธรรมดาโอนหุ้นคืนให้แก่บริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่ ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ซื้อมา แต่ราคาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหุ้นละ 50 บาท การโอนหุ้นดังกล่าวต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          การโอนหุ้นในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาไม่เกินกว่าราคาที่ซื้อหุ้นมา จึงไม่มีผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไว้ ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร แม้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคา 50 บาท การโอนหุ้นดังกล่าวจึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถ้าจดทะเบียน หจก. มา 3 ปีแล้ว แต่ไม่รู้ต เพิ่มพลังกายด้วย แปะก๊วย สมุนไพรไทยที่ขึ