จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำมาพิมพ์ลายบนสินค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ค่ะ ไม่ทราบว่า 3 หรือ 15 (ค่าลิขสิทธิ์ของไทย และ อายุสัญญา 1 ปี)...?
ตอบ: ++++ ถ้าจ่ายให้ไทย หัก 3% ... จ่ายไปต่างประเทศ หัก 15% ค่ะ ++++
ร้านขายวัสดุก่อสร้างทำปฏิทินปีใหม่โดยได้ บุคคลธรรมดาบริจาคที่ดินให้วัด นำมูลค่าที