เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการทุกเดือน ถามว่าในการจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          กรณีกรรมการได้รับเงินเดือนจากบริษัท เบี้ยประชุมที่ได้รับถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร หากกรณีกรรมการไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทเบี้ยประชุมที่ได้รับถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40( 2) แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งทั้ง 2 กรณี บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก