วิธีการคิดต้นทุนธุรกิจบริการ (รับเหมางานระบบในโรงงาน)

วิธีการคิดต้นทุนธุรกิจบริการ (รับเหมางานระบบในโรงงาน) สามารถคิดได้ยังไงอะคะ wanwan025 +++
ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการน้ำมันได้ขาย ใบเสร็จรับเงิน