เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

รายจ่ายในการก่อสร้างถนน รั้วล้อมศาลพระภูมิในที่ดินของบริษัทเอง ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

          รายจ่ายในการก่อสร้างถนน รั้วล้อมศาลพระภูมิในที่ดินของบริษัทเอง ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามมิให้นำไปถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หักค่าเสื่อมราคาได้อัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุน ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 
ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เคล็ดลับเพื่อผิวสวยงาม ด้วยเบกกิ้งโซดา