บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เกินกำหนดเวลา โดยมีภาษีขายขาด และภาษีซื้อขาด เมื่อคำนวณแล้วไม่มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม จะต้องมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่มอย่างไร

          เสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีขายที่แจ้งไว้ขาด ตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินเพิ่ม หากไม่มีภาษีที่ต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ​
ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม จดทะเบียนบริษัท การเลือกทาสีบ้านให้ตรงกับปีเกิด 12 นักษั