เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเช่านั่งร้านจากบริษัท ก ได้รับใบกำกับภาษีแยกเป็น 2 รายการ คือ ค่าเช่านั่งร้าน และค่าบริการติดตั้ง บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          ค่าบริการติดตั้งถือเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่า เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการติดตั้ง ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร บริษัทได้ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บค่าบริกา