เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติอย่างไร หากกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุด หรือมีการยกเลิกสัญญาประกันชีวิต กรณีได้มีการตั้งเงินสำรองสำหรับกรมธรรม์รายนั้นๆ ไว้

          กรมธรรม์ที่มีการยกเลิกสัญญา หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นสุดลง บริษัทต้องนำเงินสำรองที่ตั้งไว้โอนกลับเป็นรายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ​
บริษัทประกันชีวิต จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัว บริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินค่าสมาชิกให้ชมร