เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการผลิตและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ทำสัญญาระยะยาวเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนเมื่อถึงกำหนดตามอายุการใช้งาน บริษัทจะรับประกันผลงานจากการซ่อมตามวาระ และการซ่อมแซมในภาวะฉุกเฉินต่างๆ การรับประกันผลงานดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          การรับประกันผลงานบริการซ่อมตามวาระ และการซ่อมแซมในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ถือเป็นการให้บริการตามสัญญาโดยไม่คิดค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควรไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น รายจ่ายที่เกิดจากการให้บริการตามสัญญารับประกันผลงาน จึงเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ บริษัทมีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทประกอบกิจการผลิตและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ทำสัญญาระยะยาวเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนเมื่อถึงกำหนดตามอายุการใช้งาน บริษัทจะรับประกันผลงานจากการซ่อมตามวาระ และการซ่อมแซมในภาวะฉุกเฉินต่างๆ การรับประกันผลงานดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเส้นใยสั บริษัทประกอบกิจการผลิตและส่งออก ลูกค้าใน