เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้ามีเครื่องจักรบางเครื่องเสียหายใช้งานไม่ได้ และสูญหายไป นอกจากนี้แล้วยังมีโรงงานบางแห่งรื้อถอนไปแล้ว บริษัทจะบันทึกเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

        ทรัพย์สินที่สูญหาย/ทำลายไปจากทะเบียนทรัพย์สิน ถือเป็นผลเสียหายจากการประกอบกิจการสามารถตัดต้นทุนที่เหลืออยู่เป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวน หรือกรณีทรัพย์สินมีประกัน จะตัดเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีที่ได้รับค่าชดใช้ หากผลเสียหายมากกว่าค่าชดใช้ ผลต่างถือเป็นรายจ่ายได้ แต่ถ้าผลเสียหายน้อยกว่าค่าชดใช้ ผลต่างถือเป็นรายได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.58/2538ฯ
บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้าขายทั้งในประ บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้าและได้รับค่า