เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการซื้อมาขายไป ต่อมาประสงค์จะเพิ่มธุรกิจขนส่งโดยมีรถบรรทุก เพื่อรับขนส่งสินค้าทั่ว ๆ ไป บางครั้งไปว่าจ้างบริษัทขนส่งอีกรายให้ทำหน้าที่แทนบริษัท จึงหารือว่า ในการเรียกเก็บค่าขนส่งดังกล่าว ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง เนื่องจากการขนส่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อบริษัทจ่ายค่าขนส่งให้กับบริษัทอื่นที่รับขนส่งสินค้าแทน บริษัทก็ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่

            การประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรเพื่อรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างทั่ว ๆ ไป เข้าลักษณะเป็นการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง และกรณีจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการขนส่งสินค้าแทน การประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการประกอบกิจการขนส่งหลายคนหลายทอด ถือเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน ผู้รับจ้างขนส่งช่วงจึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท
บริษัทประกอบกิจการซื้อมาขายไป ต่อมาประสงค์จะเพิ่มธุรกิจขนส่งโดยมีรถบรรทุก เพื่อรับขนส่งสินค้าทั่ว ไป บางครั้งไปว่าจ้างบริษัทขนส่งอีกรายให้ทำหน้าที่แทนบริษัท จึงหารือว่า ในการเรียกเก็บค่าขนส่งดังกล่าว ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง เนื่องจากการขนส่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อบริษัทจ่ายค่าขนส่งให้กับบริษัทอื่นที่รับขนส่งสินค้าแทน บริษัทก็ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
บริษัทประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป ซื้อบ้านพ บริษัทประกอบกิจการซื้อมาขายไป แต่ไม่ได้เ