เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการขนส่ง นำรถบรรทุกไปติดตั้งแก๊สแทนน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

          ไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้ ถือเป็นทรัพย์สินอื่น หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุน ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527  
บริษัทประกอบกิจการ ROH ต้องจัดทำงบการเงิ บริษัทประกอบกิจการขนส่ง หยุดประกอบกิจการ