เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเงินเพื่อซื้อกระบองไฟฟ้าให้แก่กรมตำรวจ เพื่อใช้ในการจราจร และงานสายตรวจ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

            กรมตำรวจ ไม่เข้าลักษณะเป็นวัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา และองค์การกุศลอื่น ตามมาตรา 47(7)(ก) - (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) บริษัทจึงไม่มีสิทธินำเงินบริจาคเพื่อซื้อกระบองไฟฟ้าให้แก่กรมตำรวจ มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให บริษัทบริจาคเงินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกีย