เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคสิ่งของให้องค์การสาธารณกุศลได้รับหนังสือขอบคุณบริษัทสามารถนำหนังสือขอบคุณเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลได้หรือไม่

          การบริจาคถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศล ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ และหนังสือขอบคุณดังกล่าวสามารถถือเป็นหลักฐานของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะได้ เนื่องจากสามารถพิสูจน์ผู้รับไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(18) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทบริจาคพัดลมให้โรงเรียนจะใช้สิทธิหั บริษัทบริจาคสินค้าให้กับองค์การสาธารณกุศ