เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในกิจการ มูลค่าตามใบกำกับสินค้า (Invoice) 1,000 เหรียญ อัตราแลกเปลี่ยน 23.98 บาท ต่อเหรียญ กรมศุลกากรประเมินราคาเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท บริษัทชำระอากรอากรนำเข้า 600 บาท ต้องบันทึกมูลค่าเครื่องจักรเท่าไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ให้บันทึกมูลค่าทรัพย์สินตามมูลค่าในใบกำกับสินค้าบวกอากรขาเข้า เนื่องจากกรมศุลกากรประเมินราคาเพิ่มขึ้นเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้า มิใช่มูลค่าที่ซื้อขายจริง และคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ให้ลงรายงานภาษีซื้อตามราคาที่เจ้าพนักงานกรมศุลกากรประเมินเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้า ตามข้อ 8(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
บริษัทนำเข้าเครื่องจักรเก่าจากบริษัทแม่ใ บริษัทนำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร และขายอุปก