เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัททำสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการขนส่งสินค้าโดยมิได้กระทำการใดๆ กับตัวสินค้าไปส่งยังสำนักงานหรือคลังสินค้าของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี การขนส่งสินค้าในลักษณะดังกล่าวมิใช่การรับจ้างทำของจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ใช่หรือไม่

          การขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่มีการให้บริการใดเพิ่มเติมถือเป็นการให้บริการขนส่ง ตามมาตรา 608 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยกำหนดระยะอายุสัญญา 1 ปีดังกล่าว จึงมิใช่สัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
บริษัททำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ตั้งขึ้นตาม บริษัททำสัญญาว่าจ้างองค์การสงเคราะห์ทหาร